Generalforsamling – sæson 2013-2014

Generalforsamling – sæson 2013-2014

Program: Dagsordenen for mødet er i henhold RT Lovenes § 5 som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent for klubåret 2013/14
 4. Præsentation og valg af den kommende bestyrelse
 5. Valg af international kontaktmand (IRO)
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisorer
 8. Udnævnelser
 9. Eventuelle forslag fra medlemmerne
 10. Eventuelt. 

Såfremt der er medlemmer, der ønsker konkrete forslag eller emner behandlet under dagsordenens pkt. 9 bedes medlemmerne meddele dette til sekretær pr. e-mail (jesperjakobsen78@gmail.com) senest den 03. april 2013, kl. 16.00.

Der vil blive serveret lidt godt til maven.

Dress code: Business casual med RT-nål.

Pligter:

 • Brevgennemgang: Undlades
 • 3 minutter: Undlades
 • Referat: Sekretæren